NAŠ EKOLOŠKI ZAVET

MANIFEST

Audiovizuelna industrija ima značajan uticaj na životnu sredinu uključujući emisije štetnih gasova, potrošnju goriva, iskorišćavanje vode i generisanje otpada.

Zelena produkcija teži neutralizaciji ovog uticaja kroz održive prakse, postavljajući nove standarde na Balkanu u skladu s globalnim eko-održivim modelima.

Manifest Inicijativa za ekološku standardizaciju i inovaciju predstavlja viziju i kodeks potpisnika posvećenih zelenoj produkciji audio-vizuelnih dela na Balkanu.

Namera potpisnika je da doprinesu zaštiti planete, smanje štetan uticaj audio-vizuelne industrije na okolinu, promene uobičajeni pristup i primenjuju ekološki pozitivna rešenja u praksi.

MANIFEST IESI

Kao potpisnici ovog Manifesta, obavezujemo se na zajedničku viziju dugoročne održive audio-vizuelne produkcije i predanost dostizanju milenijumskih ciljeva održivog razvoja SDG.

Podstičemo zeleni pristup u svim fazama produkcije, od planiranja do izvođenja, sa ciljem smanjenja ekološkog uticaja.

Tokom planiranja i proizvodnje u skladu sa Eko kalkulatorom zalažemo se za:

 • Smanjenje potrošnje nerazgradivih materijala i korišćenje recikliranih i obnovljivih resursa.
 • Usvajanje metoda i strategija za smanjenje emisije CO2 motivišući upotrebu vozila s niskim emisijama, upotrebu obnovljive energije i promociju energetske efikasnosti.
 • Usvajanje digitalnih modela rada i komunikacije, kako bismo smanjili upotrebu papira i olakšali efikasnu komunikaciju.
 • Implementaciju energetski efikasnih mera i korišćenje obnovljive energije kako bismo smanjili potrošnju energije i oslanjali se na održive izvore.
 • Promociju principa cirkularne ekonomije kroz smanjenje otpada i podsticanje reciklaže i ponovne upotrebe materijala i resursa.
 • Upotrebu bezbednih i ekoloških materijala tokom produkcije kako bismo minimizirali štetan uticaj na okolinu.
 • Smanjenje potrošnje energije putem upotrebe energetski efikasnih uređaja i osvetljenja, čime se doprinosi očuvanju prirodnih resursa.
 • Upravljanje otpadnim vodama u skladu sa zakonima i propisima kako bismo izbegli zagađenje i očuvali resurse vode.
 • Rad sa lokalnim dobavljačima i uslugama koje podržavaju zelene prakse podstičući lokalnu ekonomiju i smanjujući emisiju ugljen-dioksida.
 • Angažovanje lokalne zajednice i omogućavanje inkluzivnosti u našim projektima kako bismo podržali razvoj i integrisanje lokalnih zajednica.
 • Edukaciju saradnika o ekološkim praksama i principima održivosti kako bismo osigurali razumevanje i posvećenost ovim vrednostima.
 • Promociju odgovornog oglašavanja i marketinga kako bismo podržali autentične napore zaštite životne sredine.
 • Poštovanje zakona i regulativa koji se odnose na ekološku odgovornost i održivu produkciju kako bismo osigurali dosledno poštovanje standarda.
 • Neprestan rad na unapređenju naših ekoloških praksi i prilagođavanje najnovijim tehnologijama i inovacijama kako bismo ostali na čelu održivog razvoja.
 • Promociju zelenih principa kroz naše projekte i aktivan rad na podizanju svesti gledalaca o održivosti i ekološkoj odgovornosti kako bismo zajedno ostvarili pozitivan uticaj na društvo i planetu.

Potpisivanjem ovog Manifesta, obavezujemo se na zalaganje za dosledno sprovođenje navedenih principa tokom naših audio-vizuelnih produkcija.

ODRŽIVA POSVEĆENOST

POTPISI MANIFESTA


Kao poštovani podržavaoci našeg manifesta, svaki znak stoji ujedinjen u potrazi za podsticanjem održivih praksi unutar audiovizuelne industrije. Naš kolektivni poduhvat je da pokrenemo industriju napred, preoblikujući norme i integrišući zelene inovacije kako bi ublažili uticaje na životnu sredinu. Ova posvećenost naglašava našu zajedničku viziju uravnoteženog i ekološki svesnog kreativnog pejzaža, uzdižući standarde u skladu sa globalnim modelima održivosti.

PRIDRUŽITE SE EKO POKRETU

POTPIŠI MANIFESTA


Potpisnici naše vizije i kodeksa – koji obuhvataju produkcijske kuće, lidere industrije, inovatore i eksperte širom različitih sektora – posvećeni su promovisanju zelene proizvodnje u audiovizuelnim radovima Balkana kao standardnoj praksi. Oni nalažu da sprovedu održive promene kroz standardizaciju i inovacije, utičući na celu industriju regionalno i podstičući novu eko-svest praktičnim sprovođenjem prihvaćenih principa Manifesta u audiovizuelnim produkcijama.