Ovo je Politika privatnosti veb-sajta IESI – Instituta za standardizaciju i inovaciju („veb-sajt“, „kompanija“, „mi“, „nas“ i „naš“).

IESI – Institut za standardizaciju i inovaciju može prikupljati lične informacije o vama kada stupite u interakciju sa veb-sajtom IESI – Instituta za standardizaciju i inovaciju,na primer, kada posetite naš veb-sajt ili nas kontaktirate putem kontakt obrasca. U cilju obezbeđivanja transparentnosti, želimo vas obavestiti o prirodi, obimu i svrsi za koju se prikupljaju i obrađuju vaše lične informacije.

Korišćenjem našeg veb-saja, slažete se sa našom izjavom o Politici privatnosti i obavezujete se da je poštujete. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom ove Politike privatnosti, molimo vas da ne pristupate našem veb-sajtu.

Zadržavamo pravo da u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga izmenimo ovu Politiku privatnosti. Nećemo vas obavestiti o bilo kakvim promenama ažuriranjem datuma „Poslednje ažuriranje“ ove Politike privatnosti. Sve promene ili modifikacije biće odmah važeće objavljivanjem ažurirane Politike privatnosti na veb-sajtu, stoga redovno proveravajte našu Politiku privatnosti radi promena.

Koje vrste podataka prikupljamo?

Cilj našeg veb-sajta je da delimo informacije o našem institutu. Prikupljamo sledeće vrste podataka:

Lični podaci:

Prikupljamo lične informacije kao što su: ime, prezime i adresa e-pošte.

Lični podaci koje prikupljamo mogu biti dobrovoljno dostavljeni od strane vas ili automatski prikupljeni prilikom korišćenja ovog veb-sajta. Osim ako nije drugačije naznačeno, svi podaci koje ovaj veb-sajt zahteva su obavezni, a nedostavljanje ovih podataka može onemogućiti pružanje usluga putem ovog veb-sajta. U slučajevima kada ovaj veb-sajt posebno naznači da određeni podaci nisu obavezni, slobodni ste da ne dostavite te podatke bez posledica po dostupnost ili funkcionisanje usluge. Ukoliko niste sigurni koji lični podaci su obavezni, slobodno nas možete kontaktirati.

Način obrade prikupljenih podataka: Metode obrade

Preduzimamo odgovarajuće bezbednosne mere kako bismo sprečili neovlašćeni pristup, otkrivanje, izmenu ili neovlašćeno uništenje podataka. Obrada podataka se vrši korišćenjem računara i/ili IT omogućenih alatki, u skladu sa organizacionim postupcima i načinima strogo povezanim sa naznačenim svrhama. Dodatno, u nekim slučajevima, određene vrste podataka mogu biti dostupne određenim licima unutar našeg instituta (administracija, prodaja, marketing, pravna služba, administracija sistema) ili spoljnim stranama (poput tehničkih pružalaca usluga trećih strana, dostavljača pošte, provajdera usluga hostinga, IT kompanija, agencija za komunikacije) koje je, po potrebi, imenovao IESI – Institut za standardizaciju i inovaciju kao obradjivač podataka. Ažurirani spisak ovih strana može biti zatražen od nas u bilo koje vreme.

Pravna osnova obrade

Možemo obrađivati lične podatke koji se odnose na vas ako se primenjuje jedno od sledećeg:

 • Dali ste svoj pristanak za jednu ili više posebnih svrha. Napomena: Prema nekim zakonodavstvima, možemo biti ovlašćeni da obrađujemo lične podatke sve dok se ne usprotivite takvoj obradi („opt-out“), bez potrebe za oslanjanjem na pristanak ili bilo koju drugu od navedenih pravnih osnova. Međutim, ovo ne važi kad god je obrada ličnih podataka predmet evropskog zakonodavstva o zaštiti podataka;
 • Pružanje podataka je neophodno za izvršenje ugovora sa vama i/ili za predugovorne obaveze koje proističu iz tog ugovora;
 • Obrada je neophodna za ispunjenje pravne obaveze kojoj je IESI – Institut za standardizaciju i inovaciju podvrgnut;
 • Obrada je povezana sa zadatkom koji se obavlja u javnom interesu ili u obavljanju zvaničnih ovlašćenja poverenih IESI – Institutu za standardizaciju i inovaciju;
 • Obrada je neophodna iz razloga legitimnih interesa koje sledi IESI – Institut za standardizaciju i inovaciju ili treća strana.

U svakom slučaju, rado ćemo vam pomoći da razjasnite specifičnu pravnu osnovu koja se odnosi na obradu, i posebno da li je pružanje ličnih podataka zakonski ili ugovorni zahtev, ili zahtev neophodan za zaključivanje ugovora.

Mesto obrade

Podaci se obrađuju u našim operativnim kancelarijama i na svim drugim mestima gde se nalaze strane uključene u obradu. i/ili IT omogućenih alatki, u skladu sa organizacionim postupcima i načinima strogo povezanim sa naznačenim svrhama. Dodatno, u nekim slučajevima, određene vrste podataka mogu biti dostupne određenim licima unutar našeg instituta (administracija, prodaja, marketing, pravna služba, administracija sistema) ili spoljnim stranama (poput tehničkih pružalaca usluga trećih strana, dostavljača pošte, provajdera usluga hostinga, IT kompanija, agencija za komunikacije) koje je, po potrebi, imenovao IESI – Institut za standardizaciju i inovaciju kao obradjivač podataka. Ažurirani spisak ovih strana može biti zatražen od nas u bilo koje vreme.

Zavisno od vaše lokacije, transferi podataka mogu uključivati prenos podataka u zemlju koja nije vaša. Da biste saznali više o mestu obrade takvih prenetih podataka, možete proveriti odeljak koji sadrži detalje o obradi ličnih podataka. Takođe imate pravo da saznate o pravnoj osnovi transfera podataka u zemlju van Evropske unije ili u bilo koju međunarodnu organizaciju koju uređuje međunarodno javno pravo ili koju su osnovali dve ili više zemalja, kao što je UN, i o merama bezbednosti koje preduzimamo da zaštitimo vaše podatke.

Ukoliko dođe do takvog transfera, više informacija možete saznati proverom odgovarajućih odeljaka ovog dokumenta ili upitom ka Archangel Digita IESI – Institutu za standardizaciju i inovaciju putem informacija navedenih u kontakt odeljku.

Vreme zadržavanja podataka

Lični podaci će biti obrađivani i čuvani dok je to potrebno za svrhu za koju su prikupljeni.

Lični podaci prikupljeni u svrhu izvršenja ugovora između IESI – Instituta za standardizaciju i inovaciju i vas će biti zadržani dok taj ugovor bude u potpunosti izvršen.

Lični podaci prikupljeni u svrhu legitimnih interesa biće zadržani dokle god su potrebni da se ispune ove svrhe. Specifične informacije o legitimnim interesima koje mi sledimo možete pronaći u odgovarajućim odeljcima ovog dokumenta ili nas kontaktirati.

Možemo biti ovlašćeni da zadržimo lične podatke duže ukoliko ste dali pristanak za takvu obradu, sve dok pristanak nije povučen. Takođe, možemo biti obavezani da zadržimo lične podatke duže ukoliko je to potrebno za ispunjenje pravne obaveze ili po naredbi vlasti.

Kada period zadržavanja istekne, lični podaci će biti izbrisani. Stoga, pravo na pristup, pravo na brisanje, pravo na ispravku i pravo na prenos podataka ne može biti ostvareno nakon isteka perioda zadržavanja.

Svrhe obrade

Podaci koji se odnose na vas prikupljaju se kako bismo vam omogućili pružanje naših usluga, kao i za sledeće svrhe: Kontaktiranje korisnika, Prikazivanje sadržaja sa eksternih platformi i zaštita od SPAM-a.

Više detalja o ovim svrhama obrade i o specifičnim ličnim podacima

Vaša prava:

Imate određena prava u vezi sa podacima koje obrađujemo o vama. Konkretno, imate pravo na sledeće:

 • Povlačenje saglasnosti: Imate pravo da u svakom trenutku povučete saglasnost ukoliko ste prethodno dali svoju saglasnost za obradu vaših ličnih podataka.
 • Prigovor na obradu podataka: Imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših podataka ako se obrada obavlja na osnovu zakonskog osnova koji nije saglasnost. Detaljnije informacije o ovome pružene su u posebnom odeljku ispod.
 • Pravo na pristup podacima: Imate pravo da saznate da li vaši podaci prolaze kroz proces obrade od strane nas, da dobijete informacije o određenim aspektima obrade i da dobijete kopiju podataka koji se obrađuju.
 • Provera i traženje ispravke: Imate pravo da proverite tačnost vaših podataka i da zahtevate ažuriranje ili ispravku ukoliko su podaci netačni.
 • Ograničenje obrade vaših podataka: Imate pravo, u određenim okolnostima, da ograničite obradu vaših podataka. U ovom slučaju, vaši podaci se neće obrađivati u svrhe osim čuvanja istih.
 • Brisanje ili uklanjanje vaših ličnih podataka: Imate pravo, u određenim okolnostima, da zahtevate brisanje vaših podataka od nas.
 • Prijem i prenos vaših podataka drugom rukovaocu: Imate pravo da dobijete vaše podatke u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i, ako je tehnički izvodljivo, da ih prenesete drugom rukovaocu bez ikakvih smetnji. Ova odredba važi ukoliko se vaši podaci obrađuju automatski i obrada se zasniva na vašoj saglasnosti, na ugovoru u kojem ste učesnik ili na prethodnim ugovornim obavezama.
 • Podnošenje žalbe: Imate pravo da podnesete zahtev nadležnom organu za zaštitu podataka.

Detalji o pravu na prigovor na obradu podataka

Ukoliko se lični podaci obrađuju u javnom interesu, u obavljanju zvanične ovlašćenja poverenog IESI-a ili u cilju legitimnih interesa koje sledi IESI – Institut za standardizaciju i inovaciju, možete uložiti prigovor na takvu obradu, ukazujući na razloge koji se odnose na vašu specifičnu situaciju i koji opravdavaju prigovor. Međutim, trebate znati da, ako se vaši lični podaci obrađuju u svrhu direktnog marketinga, uvek možete uložiti prigovor na takvu obradu bez navođenja opravdanja. Da biste saznali da li IESI – Institut za standardizaciju i inovaciju obrađuje lične podatke u svrhu direktnog marketinga, možete se obratiti relevantnim odeljcima ovog dokumenta.

Kako ostvariti ova prava:

Sva vaša prava možete ostvariti tako što ćete nas kontaktirati putem podataka za kontakt navedenih u ovom dokumentu. Ovi zahtevi se mogu ostvariti besplatno i biće obradjeni od strane nas što je ranije moguće, a uvek u roku od jednog meseca.

Dodatne informacije o prikupljenim podacima i obradi:

Pravni postupci

Vaši lični podaci mogu biti korišćeni u pravne svrhe od strane IESI – Institut za standardizaciju i inovaciju pred sudom ili u fazama koje vode ka mogućem pravnom postupku proisteklom iz nepravilne upotrebe ovog veb-sajta ili povezanih usluga. Izjavljujete da ste svesni da možemo biti obavezni da otkrijemo lične podatke na zahtev nadležnih organa.

Dodatne informacije o vašim ličnim podacima

Osim informacija sadržanih u ovoj politici privatnosti, ovaj veb-sajt može vam pružiti dodatne i kontekstualne informacije o određenim uslugama ili prikupljanju i obradi ličnih podataka po zahtevu.

Sistemske evidencije i održavanje

U svrhu održavanja i rada, ovaj veb-sajt i bilo koje treće strane mogu prikupljati datoteke koje beleže interakciju sa ovim veb-sajtom (sistemske evidencije) i koristiti druge lične podatke (kao što je IP adresa) u tu svrhu.

Informacije koje nisu sadržane u ovoj politici

Više detalja o prikupljanju ili obradi ličnih podataka možete zatražiti od nas u bilo kom trenutku. Molimo vas da pogledate kontakt informacije na početku ovog dokumenta.

Obrada „Do Not Track“ zahteva

Ovaj veb-sajt ne podržava zahteve za „Do Not Track“ (Ne prati). Da biste saznali da li bilo koje od trećih strana koje koristi ovaj veb-sajt poštuju zahteve za „Do Not Track“, molimo vas da pročitate njihove politike privatnosti.